Hizmet tespit davası, çalışanların geçmişte bir işverene hizmet ettiklerini iddia ederek, hizmet sürelerinin tespiti ve bu sürelerle ilgili haklarının talep edilmesi amacıyla açılan bir dava türüdür. Hizmet tespit davası, iş hukuku alanında önemli bir yer tutar ve çalışanların işverenleri ile olan hukuki ilişkilerinde kullanılabilir.

Hizmet tespit davası için bazı şartlar vardır. İşçinin geçmişte bir işverene hizmet vermiş olması, işverenin bu hizmeti kabul etmiş ve ücret ödemiş olması gerekmektedir. Bu durumun kanıtlanması için iş sözleşmesi, maaş bordrosu, işyeri defterleri gibi belgeler kullanılabilir. Ayrıca, çalışanın işverenine karşı belirli bir hak talebinde bulunması ve bu talebin kabul edilmemesi veya reddedilmesi gerekmektedir.

Hizmet tespit davası açılırken, çalışanın öncelikle işverenine yazılı olarak talepte bulunması gerekir. Talebin reddedilmesi veya yanıt verilmemesi durumunda, hizmet tespit davası açılabilir. Bu dava, asliye hukuk mahkemesinde görülür.

Hizmet tespit davası açmak için avukat tutulması zorunlu değildir, ancak dava sürecinde avukatın yardımı yararlı olabilir. Davanın masrafları, dava açan tarafından karşılanır. Bu masraflar, dava dosyasının hazırlanması, tanıkların çağrılması, duruşma günleri ve avukat ücretlerini içerebilir.

Hizmet tespit davası sonucunda, çalışanın işverenine karşı hizmet verdiği sürenin tespit edilmesi ve hak talebinin kabul edilmesi durumunda, çalışanın hak talepleri işveren tarafından yerine getirilir. Ancak, hak talebi reddedilirse veya işverenin borçlarını ödememesi durumunda, çalışanın haklarını savunmak için yeniden hukuki yollara başvurması gerekebilir.