Kamu davası, suç işleyen kişiye karşı devletin yargı organları tarafından açılan bir davadır. Kamu davaları, suç işlenmesi durumunda devletin hak ve menfaatlerini korumak amacıyla açılır.

Kamu davası, bir savcı tarafından, suçun işlenmesinin ardından yürütülen soruşturma sonrasında açılır. Savcı, soruşturma sonucunda elde ettiği delilleri ve kanıtları dikkate alarak suçun işlendiği kanaatine varırsa, ilgili kişi veya kişiler hakkında kamu davası açılması talebiyle mahkemeye başvurur.

Kamu davaları, suçun niteliğine göre farklı mahkemelerde görülür. Örneğin, çoğu ceza davası, asliye ceza mahkemelerinde görülürken, daha ciddi suçlar yüksek mahkemelerde görülebilir. Kamu davası, suç işleyen kişiye karşı açılırken, mağdurun talebi veya izni gerekmez. Kamu davası, suçun devlete karşı işlendiği durumlarda açılır ve halkın genel menfaatine yönelik bir suç işlenmişse de açılabilir.

Kamu davası açılırken, suç işleyen kişinin kimliği, suçun türü, işlendiği tarih, yer ve diğer önemli bilgiler mahkemeye sunulur. Mahkeme, suçun niteliğine göre dava açılıp açılamayacağına ve açılacaksa hangi mahkemede görüleceğine karar verir.

Kamu davası açılırken, dava konusu olan suçun türüne göre farklı hukuki süreçler işletilir. Bu süreçlerde, davanın delilleri toplanır, tarafların beyanları alınır ve karar verilir.

Kamu davası, suç işleyen kişiye karşı açılan bir davayı ifade eder ve halkın genel menfaatine yönelik suçların önlenmesi ve cezalandırılması amacıyla açılır. Kamu davaları, Türk hukuk sisteminin önemli bir parçasıdır ve adil bir yargılama süreci sonucunda karar verilir.