Anlaşmalı boşanma, evlilik birliğinin tarafların anlaşması ile sonlandırılmasıdır. Taraflar, mal paylaşımı, velayet, nafaka gibi konularda anlaşma sağlarlar ve bu anlaşmalar mahkemece onaylanarak boşanma gerçekleştirilir.

Anlaşmalı boşanma için öncelikle evlilik birliği sona erdirilmek isteyen tarafların ortak karar vermesi gerekmektedir. Daha sonra, anlaşmalı boşanma protokolü hazırlanır. Protokolde mal paylaşımı, velayet, nafaka gibi hususlar detaylı bir şekilde belirtilir. Bu protokol, tarafların avukatları tarafından hazırlanır ve tarafların imzasına sunulur.

Protokolde yer alan maddeler taraflar tarafından kabul edildiğinde, protokol mahkemeye sunulur ve hakim tarafından incelenir. Hakim, protokolün tarafların menfaatlerine uygun olup olmadığına karar verir. Eğer protokol tarafların menfaatlerine uygun bulunursa, boşanma kararı verilir ve anlaşmalı boşanma gerçekleştirilir.

Anlaşmalı boşanma süreci oldukça hızlı ve kolay bir şekilde tamamlanabilir. Ancak, tarafların her konuda anlaşma sağlaması gerektiği için, bazen uzun sürebilir veya anlaşmazlıkların yaşanması halinde dava süreci başlatılabilir. Bu nedenle, bir avukatın desteğinden yararlanmak faydalı olabilir.

Anlaşmalı boşanma için bazı şartlar vardır. Bu şartlar şu şekildedir:

  1. Tarafların evliliklerinin en az 1 yıl sürmüş olması gerekmektedir.

  2. Tarafların evlilik birliğinin sona ermesine karar vermeleri ve bu konuda anlaşmaları gerekmektedir.

  3. Tarafların mal paylaşımı, velayet, nafaka ve benzeri hususlarda anlaşmaları gerekmektedir.

  4. Tarafların haklarında birbirlerine karşı herhangi bir dava açmamış veya açacaklarından vazgeçmiş olmaları gerekmektedir.

  5. Tarafların anlaşmalı boşanma talebinde bulunmak için mahkemeye ortak bir dilekçe sunmaları gerekmektedir.

  6. Anlaşmalı boşanma protokolü tarafların avukatları tarafından hazırlanmalıdır.

Bu şartların yanı sıra, bazı durumlarda tarafların sağlık durumları veya velayet konusu gibi özel durumlar da dikkate alınabilir ve bu durumlara uygun şartlar belirlenebilir. Ancak genel olarak yukarıda belirttiğim şartlar anlaşmalı boşanma için gerekli olan temel şartlardır.